Talkshow goed werkgeverschap

Opdrachtgever: Fortior.

Vraag:
Bedenk een alternatief voor de jaarlijkse netwerkbijeenkomst die vanwege de coronamaatregelen niet mag doorgaan.

Uitvoering:
We hebben een talkshow georganiseerd, die is gefilmd en in een korte en lange versie is aangeboden aan de stakeholders, zodat we de boodschap van Fortior toch konden communiceren.