Project: Het leven van zelfmoord briefjes

 

Een zelfmoord briefje is doorgaans het laatste teken van leven van iemand die vrijwillig uit het leven stapt. Het briefje daarentegen begint dan juist aan een nieuw leven. Het is geschreven voor iemand, het wordt gelezen, het krijgt mogelijk een plek op een bijzondere plaats bij nabestaanden. Wat voor de één de uitleg is om een einde aan het leven te maken, is voor het briefje een ‘nieuw leven’ en waarschijnlijk een grote verandering in het leven van degene(n) aan wie het briefje is gericht. Om zelfdoding op een ‘andere manier’ bespreekbaar te maken, richten fotografe Claudia van der Starre en mediaondernemer Maurice Ambaum een expositie in over ‘het leven van zelfmoord briefjes’. Zij brengen tevens een boek uit. De expositie wordt geopend op zaterdag 21 november 2020. Die dag is het ‘International Survivors of Suicide Day’: de Internationale Dag voor de Nabestaanden van Zelfdoding.